03_4_QUALITAET_NACHHALTIGKEIT_Header

Beckermann Küchen. Sinds 1896.

WIJ KIEZEN VOOR VEILIGHEID EN DE NATUUR.

Duurzaamheid en een respectvolle omgang met elkaar zijn voor ons net zo verplichtend als de verantwoorde omgang met mens en natuur.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MENS EN NATUUR –
BEVESTIGD DOOR ONAFHANKELIJKE KEURINGSINSTANTIES.

De 'Gouden M'
Het RAL-keurmerk garandeert de gebruikers van gecertificeerde meubels, dat deze een lange levensduur hebben, niet schadelijk voor de gezondheid zijn, een onberispelijke functie hebben, milieuvriendelijk en veilig zijn.
Voordat meubels het RAL-keurmerk 'Gouden M' krijgen moeten deze aan een reeks tests voldoen. Vakmensen van neutrale keuringsinstanties onderzoeken daarbij niet alleen de stabiliteit, stevigheid, afwerking, het functioneren en de veiligheid van de meubels, maar ook het aantal schadelijke stoffen. Om het RAL-keurmerk te krijgen, mogen die echter niet alleen geen ziekmakende schadelijke stoffen bevatten, maar het totale productietraject moet goed voor de gezondheid en het milieu zijn. Zo mogen hout en houtmaterialen die voor meubels worden gebruikt niet preventief met biociden (houtbeschermingsmiddelen) zijn behandeld.

Bij de productie van de meubels dienen de producenten erop te letten, dat zij geen procedures of materialen toepassen die schadelijk voor de gezondheid of het milieu zijn. Het verbruik van grondstoffen en de benodigde energie moeten volgens ecologische gezichtspunten zijn, evenals de ontwikkeling en constructie, de verpakking, het transport, het gebruik, het verwijderen resp. hergebruiken en natuurlijk de totale productie van de meubels.
Want de koper van de meubels moet er zeker van zijn, dat met de 'Gouden M' onderscheiden meubels op kwaliteit werden getest, zodat men zijn huis hiermee met een gerust hart kan inrichten. Het is het enige, in Duitsland officieel erkende kwaliteitskeurmerk voor meubels en het strengste bewijs voor geteste meubelkwaliteit en -veiligheid in Europa.

LGA GS-certificaat
De LGA–Landesgewerbeanstalt verleent aan de firma Beckermann Küchen GmbH (...) na succesvolle keuring door het 'Institut für Warenprüfung und Qualitätsüberwachung' (instituut voor warencontrole en kwaliteitsbewaking) onder de in de kaderovereenkomst vastgelegde condities het recht om het GS-keurmerk te voeren bij de Beckermann keukenmeubelprogramma's.

LGA PEFC-certificaat
De milieu-inspecteurs van de LGA Intercert Zertifizierungsgesellschaft mbH, erkend door PEFC-Duitsland, verklaren bij dezen dat het bedrijf Pfleiderer Aktiengesellschaft (...) hout verwerkt uit duurzaam beheerde bosbouwgebieden conform het PEFC-systeem, in overeenstemming met de actueel geldende voorschriften voor de herkomsttoetsing voor hout en houten producten in de productketen."

LGA-meting van schadelijke stoffen
De firma LGA QualitTest GmbH, instituut voor warencontrole en kwaliteitsbewaking, heeft een meting van de schadelijke stoffen uitgevoerd bij keukenmeubels (algehele meubelmeting). Samenvatting: er wordt aan alle eisen volgens RAL-GZ 430 voldaan. Ook aan de aanvullende vereisten volgens DIN Gost werd voldaan.