03_4_QUALITAET_NACHHALTIGKEIT_Header

Beckermann Küchen. Sinds 1896.

WIJ KIEZEN VOOR VEILIGHEID EN DE NATUUR.

Duurzaamheid en een respectvolle omgang met elkaar zijn voor ons net zo verplichtend als de verantwoorde omgang met mens en natuur.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MENS EN NATUUR –
BEVESTIGD DOOR ONAFHANKELIJKE KEURINGSINSTANTIES.

Herkomstlabel voor Beckermann: Meubilair made in Germany
„Als traditionele fabrikant willen wij met het geografische herkomstcertificaat 'Meubilair made in Germany' onze hoge kwaliteitsstandaard benadrukken,“ aldus Jürgen Gieske, lid van de Beckermann directie, naar aanleiding van de overhandiging van de oorkonde door Jan Kurth, bedrijfsleider van de Vereniging van de Duitse meubelindustrie (Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM)). „Wij zijn trots op deze officiële certificering, want 'Made in Germany' gaat bij ons allang veel verder. Wij hechten veel belang aan het feit dat wij gebruik maken van Duitse toeleveranciers en in Duitsland geproduceerde materialen, omdat hierdoor een gegarandeerde toeleveringsketen ontstaat"", voegt Beckermann directeur Bernard Lampe eraan toe. Jan Kurth is zeer verheugd „dat met Beckermann een bedrijf dat hoogwaardige en individuele keukens levert deel gaat uitmaken van de 'Meubilair made in Germany‘-groep“.

Beckermann Küchen onderscheiden als neutrale meubelfabrikant
Beckermann Küchen heeft het RAL-kwaliteitskeurmerk van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) ontvangen voor zijn klimaatneutrale meubelproductie. Daarvoor moesten wij onze CO2- uitstoot volledig in kaart brengen en d.m.v. hoogwaardige klimaatbeschermingscertificaten compenseren.

Beckermann heeft zichzelf ten doel gesteld om zijn CO2- voetafdruk steeds verder te verkleinen. De volledige CO2-uitstoot werd compleet in kaart gebracht en hetgeen nog teveel was d.m.v. hoogwaardige klimaatbeschermingscertificaten gecompenseerd. Wij ondersteunen hiermee het waterkrachtproject New Bong Escape, dat de waterkracht van de rivier Jhelum in Pakistan gebruikt voor het opwekken van energie.

Wij investeren al lange tijd in energiemaatregelen. Beckermann heeft met de bouw van een nieuwe productiehal een belangrijke aanzet gegeven voor het reduceren van de uitstoot ter plaatse. Enerzijds levert het op het dak geïnstalleerde fotovoltaïsche systeem een bijdrage aan duurzaam opgewekte energie. Maar ook een nieuwe verbrandingsoven zorgt ervoor dat in de gehele productie houtresten en spaanders worden omgezet in warmte voor de verwarming. Het complete bedrijf wordt voorzien van de benodigde warmte, zelfs bij extreme koude in de winter.
Een andere doelstelling op het gebied van duurzaamheid ligt bij ons bedrijf in de toepassing van milieuvriendelijke laksoorten. Voor eind 2023 zullen wij compleet zijn overgestapt op lakken op waterbasis.

De 'Gouden M'
Het RAL-keurmerk garandeert de gebruikers van gecertificeerde meubels, dat deze een lange levensduur hebben, niet schadelijk voor de gezondheid zijn, een onberispelijke functie hebben, milieuvriendelijk en veilig zijn.
Voordat meubels het RAL-keurmerk 'Gouden M' krijgen moeten deze aan een reeks tests voldoen. Vakmensen van neutrale keuringsinstanties onderzoeken daarbij niet alleen de stabiliteit, stevigheid, afwerking, het functioneren en de veiligheid van de meubels, maar ook het aantal schadelijke stoffen. Om het RAL-keurmerk te krijgen, mogen die echter niet alleen geen ziekmakende schadelijke stoffen bevatten, maar het totale productietraject moet goed voor de gezondheid en het milieu zijn. Zo mogen hout en houtmaterialen die voor meubels worden gebruikt niet preventief met biociden (houtbeschermingsmiddelen) zijn behandeld.

Bij de productie van de meubels dienen de producenten erop te letten, dat zij geen procedures of materialen toepassen die schadelijk voor de gezondheid of het milieu zijn. Het verbruik van grondstoffen en de benodigde energie moeten volgens ecologische gezichtspunten zijn, evenals de ontwikkeling en constructie, de verpakking, het transport, het gebruik, het verwijderen resp. hergebruiken en natuurlijk de totale productie van de meubels.
Want de koper van de meubels moet er zeker van zijn, dat met de 'Gouden M' onderscheiden meubels op kwaliteit werden getest, zodat men zijn huis hiermee met een gerust hart kan inrichten. Het is het enige, in Duitsland officieel erkende kwaliteitskeurmerk voor meubels en het strengste bewijs voor geteste meubelkwaliteit en -veiligheid in Europa.

LGA GS-certificaat
De LGA–Landesgewerbeanstalt verleent aan de firma Beckermann Küchen GmbH (...) na succesvolle keuring door het 'Institut für Warenprüfung und Qualitätsüberwachung' (instituut voor warencontrole en kwaliteitsbewaking) onder de in de kaderovereenkomst vastgelegde condities het recht om het GS-keurmerk te voeren bij de Beckermann keukenmeubelprogramma's.

LGA PEFC-certificaat
De milieu-inspecteurs van de LGA Intercert Zertifizierungsgesellschaft mbH, erkend door PEFC-Duitsland, verklaren bij dezen dat het bedrijf Pfleiderer Aktiengesellschaft (...) hout verwerkt uit duurzaam beheerde bosbouwgebieden conform het PEFC-systeem, in overeenstemming met de actueel geldende voorschriften voor de herkomsttoetsing voor hout en houten producten in de productketen."

LGA-meting van schadelijke stoffen
De firma LGA QualitTest GmbH, instituut voor warencontrole en kwaliteitsbewaking, heeft een meting van de schadelijke stoffen uitgevoerd bij keukenmeubels (algehele meubelmeting). Samenvatting: er wordt aan alle eisen volgens RAL-GZ 430 voldaan. Ook aan de aanvullende vereisten volgens DIN Gost werd voldaan.