03_5_QUALITAET_GARANTIE_Header

Beckermann Küchen. Sinds 1896.

GEGARANDEERDE KWALITEIT – UITERAARD.

Wij garanderen de beste kwaliteit met systeem. Onze keukens worden door vakmensen gemaakt en gecontroleerd. Daarom geven wij met een goed geweten 5 jaar garantie.

GARANTIEVERKLARING 5 JAAR.

§1 Definitie
Beckermann Küchen geeft zijn handelspartners een uitgebreide garantie van 5 jaar. Deze garantie is een vrijwillige service, die verder gaat dan de wettelijk verplichte garantieperiode van 2 jaar, en heeft betrekking op de kwaliteit, de zorgvuldigheid bij de verwerking en het functioneren van de door ons geproduceerde keukenmeubelonderdelen. Deze verdergaande garantietoezegging laat de wettelijke en in onze Algemene Voorwaarden vastgelegde garantierechten onverlet.

§ 2 Garantieduur
Het begin van de garantie is het moment van levering aan de dealer of op de volgens de orderbevestiging overeengekomen plaats van levering.

§ 3 Omvang van de uitgebreide garantie
De uitgebreide garantie omvat gebreken en schade die ten gevolge van constructiefouten, materiaalfouten, productiefouten of uitvoeringsfouten zijn ontstaan. In deze gevallen garanderen wij dat wij de materiaalkosten, die voor het herstellen in de originele staat vereist zijn, voor onze rekening nemen. Indien door ons gewenst kan het gereclameerde onderdeel ook door originele reserveonderdelen worden vervangen. Uitgezonderd van de uitgebreide garantie zijn verdergaande montage- en transportkosten evenals andere mogelijke vervolgkosten. Eveneens uitgezonderd zijn montage-, gebruiks- of waterschade alsook door lichtinvloed en klimaatinvloeden in de loop der tijd ontstane kleurveranderingen.

§ 4 Vrije keuze bij de maatregelen
Wij behouden ons altijd het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen over de te nemen maatregelen. Claims die verder gaan dan het recht op het verhelpen van de gebreken zijn uitgesloten.

§ 5 Uitsluitende clausules
De uitgebreide garantie en het recht op naleveringen komen bij zelf uitgevoerde veranderingen aan de door ons geleverde delen te vervallen. Uitgesloten zijn onderdelen die niet origineel door ons worden vervaardigd, zoals lampen, broodsnijmachines, mengkranen, alle soorten elektrische apparatuur, spoelbakken, kranen, afvalverzamelaars etc. Hiervoor gelden de garantievoorwaarden van de betreffende producenten. Uitgezonderd zijn eveneens aan slijtage onderhevige en breekbare onderdelen, zoals glas, rubberen delen of gloeilampen, maar ook schade en gebreken die veroorzaakt worden door een onjuiste bediening.

Schade en gebreken die kunnen ontstaan door de inwerking van hitte bij elektrische en gasapparaten, de invloed van water en stoom, evenals van snijden en stoten door het onjuist behandelen van natuurlijk hout en steen alsook natuurlijke slijtage- en gebruiksverschijnselen zijn uitgesloten van de garantie. Schade en gebreken die in verband met het projecteren, opmeten en monteren ontstaan, vallen niet onder de geldigheid van deze garantie.

§ 6 Uitsluiting verlenging
Door het claimen van garantie wordt de garantie voor eventueel later optredende gebreken aan de keuken of vervangen of gerepareerde onderdelen niet verlengd.

§ 7 Het claimen van garantie
Garantieclaims kunnen uitsluitend via een dealer worden geclaimd. Consumenten dienen zich tot hun oorspronkelijke dealer te wenden. Mocht deze niet meer bestaan, dan kan de consument contact opnemen met de dealer die het dichtst bij zijn woonplaats is gevestigd. Meer informatie over dealers bij u in de buurt vindt u op onze website www.beckermann.de.

De schade mag uitsluitend via een dealer of een hiervoor gemachtigde klantenservice worden verholpen. Wanneer zich een gebrek of schade voordoet, die onder deze uitgebreide garantie valt, dient de dealer hierover onmiddellijk te worden geïnformeerd. De dealer moet een nauwkeurige schadeomschrijving maken, indien mogelijk aangevuld met foto's, en ons vragenformulier correct en volledig beantwoorden.

§ 8 Geldigheid
Deze uitgebreide garantie geldt voor alle landen en regio's waar onze handelspartners zijn gevestigd. Landen, waar geen eigen handelspartners van ons zijn gevestigd, zijn uitgezonderd van deze uitgebreide garantie.

§ 9 Toepasselijk recht
Op alle claims die uit deze garantieverklaring voortvloeien, is Duits recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is Oldenburg (Olbg.).

Beckermann Küchen GmbH
Cappeln, 21.11.2014

Contact:
Beckermann Küchen GmbH

Qualitätsmanagement (Kwaliteitsmanagement)
Tenstedter Straße 50
D-49692 Cappeln

Telefoon 49 (0) 44 78 88-0
Fax 49 (0) 44 78 88-95

info@beckermann.de