impressum

Beckermann Küchen GmbH

Gebruiksvoorwaarden

De firma Beckermann Küchen GmbH stelt de op deze websites getoonde inhoud als algemene informatie ter beschikking aan haar klanten en andere belangstellenden. De websites zijn niet gericht tot personen in landen die het tonen resp. oproepen van de hierin opgenomen inhoud verbieden. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk om zich over eventuele beperkingen voor het oproepen van deze websites te informeren en zich daaraan te houden. De inhoud van deze websites is geen reclame of contractaanbod en ook geen andere vorm van advies. Door het beschikbaar stellen van informatie op deze websites resp. door het bekijken hiervan gaat de firma Beckermann Küchen GmbH geen contractuele relatie aan met de gebruiker.

Het downloaden en tijdelijk opslaan van enkele websites op een computer of beeldscherm is toegestaan. Voor het reproduceren, permanent opslaan of verzenden van informatie die op deze websites staat, is echter toestemming van de firma Beckermann Küchen GmbH vereist.