Service » Certificaten

De 'Gouden M'

Het RAL-keurmerk garandeert de gebruikers van gecertificeerde meubels, dat deze een lange levensduur hebben, niet schadelijk voor de gezondheid zijn, onberispelijk functioneren, milieuvriendelijk en veilig zijn.

Voordat meubels het RAL-keurmerk 'Gouden M' krijgen moeten die aan een reeks tests voldoen. Vakmensen van neutrale keuringsinstanties onderzoeken daarbij niet alleen de stabiliteit, stevigheid, afwerking, het functioneren en de veiligheid van de meubels, maar ook het aantal schadelijke stoffen. Om het RAL-keurmerk te krijgen, mogen die echter niet alleen geen ziekmakende schadelijke stoffen bevatten, maar het totale productietraject moet goed voor de gezondheid en het milieu zijn. Zo mogen hout en houtmaterialen die voor meubels worden gebruikt niet preventief met biociden (houtbeschermingsmiddelen) zijn behandeld.

Bij de productie van de meubels dienen de producenten erop te letten, dat zij geen procedures of materialen toepassen die schadelijk voor de gezondheid of het milieu zijn. Het verbruik van grondstoffen en de toepassing van energie moeten volgens ecologische gezichtspunten zijn, evenals de ontwikkeling en constructie, de verpakking, het transport, het gebruik, het verwijderen resp. hergebruiken en natuurlijk de totale productie van de meubels.

Want de koper van de meubels moet er zeker van zijn, dat de met de 'Gouden M' onderscheiden meubels op kwaliteit werden getest, zodat men zijn huis hiermee met een gerust hart kan inrichten. Het is het enige, in Duitsland officieel erkende kwaliteitskeurmerk voor meubels en het strengste bewijs voor geteste meubelkwaliteit en -veiligheid in Europa.

LGA GS-certificaat
De LGA - Landesgewerbeanstalt verleent na een succesvol uitgevoerde test door het instituut voor warencontrole en kwaliteitsbewaking onder de in de kaderovereenkomst vastgelegde condities van de firma Beckermann Küchen GmbH (…) het recht om het GS-keurmerk te voeren bij de Beckermann keukenmeubelprogramma's.

LGA PEFC-certificaat
De milieu-inspecteurs van de LGA Intercert Zertifizierungsgesellschaft mbH, erkend door PEFC-Duitsland, verklaren bij dezen, dat het bedrijf Pfleiderer Aktiengesellschaft (…) hout verwerkt uit duurzaam beheerde bosbouwgebieden conform het PEFC-systeem, in overeenstemming met de actueel geldende voorschriften voor de herkomsttoetsing voor hout en houten producten in de productketen.

LGA meting van schadelijke stoffen
De firma LGA QualitTest GmbH, instituut voor warencontrole en kwaliteitsbewaking, heeft de meting van schadelijke stoffen bij keukenmeubelen (algehele meubel meting) uitgevoerd. Samenvatting: er wordt aan alle voorschriften volgens RAL-GZ 430 voldaan. Ook aan de aanvullende eisen volgens DIN Gost werd voldaan.

Certificaten

Beckermann Küchen GmbH | Tenstedter Strasse 50 | D-49692 Cappeln | Tel.: +49 (0)4478 / 88-0 | E-mail: info@beckermann.de