Made-to-measure manufacture » individual plinth heights

Plinth height 72 mm
adjustable -5 / +20 mm

Plinth height 102 mm
adjustable -5 / +20 mm

Plinth height 125 mm
adjustable -5 / +20 mm

Plinth height 155 mm
adjustable -5 / +20 mm

Plinth height 175 mm
adjustable -5 / +20 mm

Plinth height 205 mm
adjustable -5 / +20 mm

Beckermann Küchen GmbH | Tenstedter Strasse 50 | D-49692 Cappeln | Tel.: +49 (0)4478 / 88-0 | E-Mail: info@beckermann.de